Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck - Pilestræde 52, 3. sal - DK-1112 København K - Telefon 33 43 20 00 - nnf@nytnordiskforlag.dk
Det Schønbergske Forlag - Pilestræde 52, 3. sal - DK-1112 København K - Telefon 33 43 20 00 - schoenberg@nytnordiskforlag.dk